Details

Uzdrawianie Dzwiekami Mis Krysztalowych


Uzdrawianie Dzwiekami Mis Krysztalowych

Harmonijne Pejzaze Dzwiekowe do Masazu, Relaksu i Odprezania

von: Alfonso Guillermo Narciandi

9,95 €

Verlag: Maravillosos Conceptos & Ideas
Format: MP3 (in ZIP-Archiv)
Veröffentl.: 20.08.2019
ISBN/EAN: 4057664875419
Sprache: Polnisch

Dieses Hörbuch erhalten Sie ohne Kopierschutz.

Beschreibungen

Nasze my?li wibruj?, nasze s?owa wibruj?, wszystkie nasze organy wewn?trzne wibruj? – we w?asnym rytmie, z w?asn? cz?stotliwo?ci? b?d? z cz?stotliwo?ci? rezonansow?. Je?li te wibracje nie s? w równowadze, mo?e doj?? do uczucia dyskomfortu umys?owego albo fizycznego prowadz?cego do ró?nych dolegliwo?ci. Wtedy pomaga Uzdrawianie Dzwi?kami Mis Kryszta?owych: uwalnia od zb?dnych wzorców my?lenia, nieodpowiednich przekona? i zachowa?. Pomaga uporz?dkowa? sprawy ?yciowe oraz uzdrowi? nasze wewn?trzne dziecko. A tak?e zharmonizowa? czakry i odnale?? wewn?trzny spokój.

Utwór bonusowy: Deep Delta Brainwave System. Stymulujemy Twoje fale mózgowe niskim tonem podstawowym (zakres: DELTA 0,5-3 Hz). W tyzm zakresie cz?stotliwo?ci g??boko si? odpr??amy. Badania naukowe pokazuj?, ?e fale w tym w?a?nie zakresie mog? by? bardzo po?yteczne podczas relaksu, medytacji czy te? zasypiania. Muzyka sprawi, ?e poczujesz si? tak, jakby kto? g?aska? Twoj? g?ow? od wewn?trz. Niesamowite uczucie. 

Wa?na informacja: g?o?niki laptopów s? z regu?y zbyt ma?e, by w pe?ni odda? znakomite spektrum d?wi?kowe naszego audiobooka. Aby uzyska? najlepsze rezultaty, warto u?y? dobrych s?uchawek. W ten sposób mo?esz w pe?ni czerpa? przyjemno?? z zamierzonych efektów.
© 2019 Maravillosos Conceptos & Ideas Mallorca S.L.U.

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

Muskelrelaxation nach E. Jacobson
Muskelrelaxation nach E. Jacobson
von: Carola Riß-Tafilaj
ZIP ebook
9,95 €
Tiefenentspannung
Tiefenentspannung
von: Volker Hoffmann, Rainer Böhm
ZIP ebook
8,99 €
Yoga für Anfänger
Yoga für Anfänger
von: Volker Hoffmann, Rainer Böhm
ZIP ebook
8,99 €