Details

Rugpijn en andere onbegrepen klachten


Rugpijn en andere onbegrepen klachtenvon: Jan-Paul van Wingerden

29,99 €

Verlag: Bohn Stafleu Van Loghum
Format: PDF
Veröffentl.: 29.08.2014
ISBN/EAN: 9789036806879

DRM-geschütztes eBook, Sie benötigen z.B. Adobe Digital Editions und eine Adobe ID zum Lesen.

Beschreibungen

Mensen met chronische rugklachten worden tegenwoordig voor gek versleten. Althans zo wordt dit vaak ervaren. Door gebrek aan kennis over de werking van het lijf heeft de psychologie kans gezien zich met mensen met rugpijn te gaan bemoeien. Dit is op zich geen slechte ontwikkeling, maar wel een die behoorlijk is doorgeslagen. Dat de geest een rol speelt bij pijnklachten betekent niet dat het lichaam niet meer mee doet. Dit boek bepleit de betrokkenheid van het lijf bij chronische rugklachten. Het laat zien hoe we tegenwoordig de rol van het lichaam bij chronische klachten onderschatten. In een helder model wordt stap voor stap uitgelegd hoe de rug werkt, wat er fout kan gaan en hoe dit bijdraagt aan voort duren van klachten. Met de rug als uitgangspunt wordt druk als basisprincipe in het menselijk lichaam geïntroduceerd. Vanuit deze modellen ontstaan verbanden met andere, vaak onbegrepen klachten als onder meer scoliose, hyperventilatie, fibromyalgie. Daarmee gaat dit boek niet alleen over de rug, maar geeft het een nieuwe visie op de werking van ons lichaam. Tenslotte wordt een voorstel gedaan hoe lichaam en geest integraal benaderd zouden kunnen worden.Dit is geen zelf-hulp boek en biedt zeker geen oplossing voor álle rugklachten. Het boek stimuleert u na te denken over uw rug en daarmee over uw lichaam, en zelfs ook over uw geest. Of die kennis u helpt klachten te verminderen of te voorkomen is aan u. Dit boek is voor iedereen die een rug heeft, of er mee werkt!
Rugpijn, hoe groot is het probleem?.- Behandelen van rugklachten in Nederland.- Waarom fysiotherapeuten worstelen met rugklachten.- Rugklachten en wetenschap.-Beeldvorming, de plaatjes in het hoofd.- Een moderne kijk op chronische pijn en de nadelen daarvan.- Hoe werkt de rug eigenlijk.-Controle over spieren en bewegingspatronen.- De oorsprong van gewrichten.-Hoe belangrijk is de rug eigenlijk?.- Bewegen met een onwillige rug, compensatiepatronen.- De cirkel doorbreken.- Lichaam en geest in de praktijk.- Terug in balans.
'Waarom heeft niemand mij dit eerder verteld?''Zo eenvoudig en zo logisch!'‘Dus het zit toch niet tussen mijn oren?’'Maar waarom hebben ze me dan geopereerd?''Er is dus wel iets aan te doen!''Dit moeten toch eigenlijk alle dokters weten?' Mensen met chronische rugklachten worden tegenwoordig voor gek versleten. Althans zo wordt dit vaak ervaren. Door gebrek aan kennis over de werking van het lijf heeft de psychologie kans gezien zich met mensen met rugpijn te gaan bemoeien. Dit is op zich geen slechte ontwikkeling, maar wel een die behoorlijk is doorgeslagen. Dat de geest een rol speelt bij pijnklachten betekent niet dat het lichaam niet meer mee doet. Dit boek bepleit de betrokkenheid van het lijf bij chronische rugklachten. Het laat zien hoe we tegenwoordig de rol van het lichaam bij chronische klachten onderschatten. In een helder model wordt stap voor stap uitgelegd hoe de rug werkt, wat er fout kan gaan en hoe dit bijdraagt aan voort duren van klachten. Met de rug als uitgangspunt wordt druk als basisprincipe in het menselijk lichaam geïntroduceerd. Vanuit deze modellen ontstaan verbanden met andere, vaak onbegrepen klachten als onder meer scoliose, hyperventilatie, fibromyalgie. Daarmee gaat dit boek niet alleen over de rug, maar geeft het een nieuwe visie op de werking van ons lichaam. Tenslotte wordt een voorstel gedaan hoe lichaam en geest integraal benaderd zouden kunnen worden.Dit is geen zelf-hulp boek en biedt zeker geen oplossing voor álle rugklachten. Het boek stimuleert u na te denken over uw rug en daarmee over uw lichaam, en zelfs ook over uw geest. Of die kennis u helpt klachten te verminderen of te voorkomen is aan u. Dit boek is voor iedereen die een rug heeft, of er mee werkt!Dr. Jan-Paul van Wingerden is opgeleid tot fysiotherapeut, maar is vooral wetenschapper. In 2009 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit op de functionele anatomie van de rug. In het dagelijks leven is hij bestuurder van het Rotterdamse revalidatie centrum, het Spine & Joint Centre. Dit centrum is gespecialiseerd in de behandeling van ernstige, chronische rugklachten. Dit boek sluit aan bij de visie en uitgangspunten van dit centrum
Oefenen van de functie van de lage rugpijnGedragsmatige benadering en niet de functionele aspecten van lage rugpijnFrisse nieuwe kijk op lage rugpijn